E-SERBEST MESLEK MAKBUZU NEDİR?

E-Serbest Meslek Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (E-Serbest Meslek Makbuzu): Elektronik belge biçiminde oluşturulmuş serbest meslek makbuzunu, E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması: Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan uygulamayı ifade eder.

KİMLER E-SERBEST MESLEK MAKBUZU UYGULAMASINA GEÇİŞ YAPABİLİR?

1/1/2018 tarihi itibariyle dileyen serbest meslek erbapları uygulamaya dahil olarak mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için kâğıt ortamda düzenlemiş oldukları Serbest Meslek Makbuzunu elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenleyebilir, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kâğıt ortamda iletilebilir, elektronik ortamda muhafaza edip Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlayabilirler.
Serbest muhasebeci mali müşavir, avukat, diş hekimi, veteriner hekim, mimar, doktor, mühendis, müşavir, senarist, yeminli mali müşavir, danışman, ressam, yazar, bestekar, kimyager, serbest öğretmen, sağlık memuru, artist, menajer, yönetmen, rehber vb. serbest meslek erbapları istemeleri halinde hemen geçiş yapabilir.

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU ZORUNLU MU?*

E-Serbest Meslek Makbuzu UygulamasıUygulamaya Geçiş Tarihi
Serbest meslek erbaplarından 1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanlar1/6/2020 tarihine kadar
Serbest meslek erbaplarından 1/2/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlarİşe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar
*Gelir İdaresi Başkanlığı V.U.K. 509. maddeye göre