E-Müstahsil Makbuzu nedir?

E-Müstahsil Makbuzu nedir?

Kağıt müstahsil makbuzu ile aynı hukuki geçerliliğe sahip olan E-Müstahsil Makbuzu, defter tutan çiftçilerin veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri ticari belgelerdir.

E-Dönüşüm uygulamaları ile birlikte kağıt olarak düzenlenen müstahsil makbuzu da elektronik ortama taşındı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen usul ve esaslara göre elektronik ortamda düzenlenmesi, muhafaza edilmesi, ibraz edilmesi ve raporlanması süreçlerine E-Müstahsil Makbuzu Uygulaması denilmektedir.

E-Müstahsil Makbuzu Uygulamasının Amacı Nedir?

 • Komisyoncular ve çiftçiler arasındaki kazanç farkını engellemek.
 • Sebze, meyve fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların önüne geçmek.
 • Dijital ortamda anlık takip edilerek vergi kayıplarının önüne geçmek.
 • Sebze, meyve fiyatlarındaki fiyat farklılıklarının önüne geçerek enflasyonu önlemek.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen usul ve esaslara göre belgelerin hazırlanması ve muhafaza edilmesini sağlamak.
 • Zaman ve maliyet tasarrufu kazandırmak.

E-Müstahsil Makbuzu Ne Zaman ve Nasıl Kullanılır?

E-Müstahsil Makbuzu defter tutan çiftçilerin veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada kullanılır. Müstahsil makbuzu bu tür satın almalarda düzenlenip kesilmesi gereken zorunlu bir hukuki belge olup fatura yerine de geçmektedir.

Üreticiye kesilen makbuz olarak da nitelendirilen E-Müstahsil Makbuzu; 

elektronik ortamda düzenlenir ve elektronik sertifika ile imzalandıktan sonra E-Müstahsil Makbuzunun nüshası kağıt olarak alınıp tüccar ve çiftçi tarafından ıslak imza ile imzalanır. Kağıt hali defter tutmayan çiftçi de kalırken E-Müstahsil Makbuzunu düzenleyen tüccar elektronik sertifika ile imzalı şekilde dijital ortamda muhafaza eder.

Gelir İdare Başkanlığı (GİB) üzerinden sorgulanma ve doğrulanma yapılabilmesi için karekod veya barkoda da yer verilir.

19 Ekim 2019 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan 509 Nolu tebliğe göre;

 • Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile uğraşan tüccar ve komisyoncular 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-İrsaliye, E-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile E-Defter uygulamalarına dahil olmak zorunda olacaklardır.
 • E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsül alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda E-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

E-Müstahsil Makbuzunda Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

E-Müstahsil Makbuzu bedelin ödenmesi sırasında iki nüsha olarak düzenlenmelidir. E-Müstahsil Makbuzunda en az bulunması gereken bilgiler şunlardır:

 • Makbuzun düzenleme tarihi, saati, dakikası ve belge numarası,
 • Malı alan tüccar ya da çiftçinin adı, soyadı ve unvanı, vergi dairesi, vergi kimlik numarası ve adresi,
 • Malı satan çiftçinin adı, soyadı,TCKN ve ikametgâh adresi,
 • Satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedeli gibi bilgiler yer almalıdır.

Müstahsil Makbuzunun zorunlu bilgilere ek olarak ihtiyaç olunması durumunda farklı bilgiler de yer alabilir. 235 sayılı Vergi Usul Kanunundaki şartlara dikkat edilerek Müstahsil Makbuzunuzu düzenleyebilirsiniz.

İşletmenize uygun çözümlerimiz ile makbuzlarınızı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak dijital ortamda oluşturabilir, saklayabilir ve raporlayabilirsiniz.

E-Dönüşüm uygulamaları ile birlikte firmanızın, kurum içi operasyonel süreçlerini dijitalleştirerek gelir ve giderlerinizi kolayca takip edebilir, E-Müstahsil Makbuzu ile baskı, kağıt masraflarınızı azaltabilirsiniz.

Bulut Teknolojisi güvencesi ile E-Müstahsil Makbuzunuzu dijital olarak 10 yıl boyunca saklayabilirsiniz. Böylece geçmişe dönük verilerinize hızlıca erişebilirsiniz.

admin

Yorumlar kapalı.
Sohbeti aç
Yardım ister misiniz?
Merhaba
Nasıl yardımcı olabilirim ?